HOT LINE

 

Co je Hot-Line a podmínky, za jakých je poskytován

HOTLINE

 • Služba Hot-line je služba placená prostřednictvím systémové podpory.
 • Cílem této služby je pomoci uživateli odstranit překážku, která brání v bezchybné práci se systémem Helios Orange poskytnutím potřebných informací.
 • Pokud nelze překážku/problém odstranit, je cílem hot-line snaha odhalit podstatu problému a navrhnout následné možné řešení nebo další postup související s odstraněním problému.


Převzetí problému a nasměrování co s ním dál :

 • Školení
 • Konzultace
 • Odkaz na poradnu
 • Reklamace

Služba Hot-line pro produkt Helios Orange je poskytována telefonicky a elektronicky, což znamená, že tyto formy lze dle potřeby a vhodnosti kombinovat. Elektronická forma služba Hot-Line je formou elektronické pošty, pomocí které může být požadavek přijet a následné řešení muže být předáno telefonicky nebo elektronicky. Naopak telefonický požadavek může být zaznamenán a řešení předáno uživateli elektronicky.

Služba Hot-line pro produkt Helios Orange je omezena v rámci poskytované telefonické formy co do délky realizované komunikace na 5-10 minut. Důvodem je nezbytnost zachování provozuschopnosti služby a umožnění všem uživatelům předání dotazů a požadavků.


 

Služba Hot-line neobsahuje:

 • Školení (objasňování základních vlastností systému, které jsou předmětem produktových školení, nebo není jednoznačně uvedeno v dokumentaci)
 • Konzultace (zásah do nastavení systému nebo do dat systému)
 • Metodický návrh (komunikace delší než 15 min je již považována za započatou půlhodinu konzultace)
 • Instalace systému nebo jeho komponent
 • Oprava dat, zásahy do dat
 • Technické konzultace (instalace infrastruktury nebo jejich částí: SQL, OS, nástroje, včetně hledání a odstraňování problémů souvisejících s těmito částmi)
 • Legislativní poradenství
 • Poradenství v oblasti podnikových procesů
 • Technologické a integrační poradenství
 • Konzultace k produktům třetích stran (excel, bankovní SW)
 • Nástroje přizpůsobení (tvorba sloupečků, celých formulářů) 

Služba Hot-line pro produkt Helios Orange je poskytována pro:

Proškolené uživatele systému Helios Orange, kteří jsou ve smluvním vztahu souvisejícím s používáním nebo administrováním systému Helios Orange (nebo pracovním poměru) k vlastníkovi práv na licenci systému Helios Orange.

 

Kontakty na hot line Asseco Solutions naleznete na www.helios.eu/cz/kontakty/hotline-kontakt.html , kontakty na konzultanty ASG jsou uvedeny na titulní stánce těchto stránek.

 

Vyhledávání

Kontakt

ASG spol. s r.o. Na Balkáně 812
130 00 Praha 3
tel.: +420 605 734 921