Ostatní služby

Vaše spokojenost s našimi službami je u nás vždy na prvním místě. Služby poskytované našimi konzultanty a projektovými managery jsou založený na mezinárodně platných standardech, přístupech a normách. Dle charakteru projektu pokrývají celou řadu činností od analýzy současného stavu, návrhu implementace, plánování projektu až po řízení a konzultační podporu projektů.