RATING A SCORING

01.06.2017 00:00

Ve spolupráci se společností CRIF vyvinula ASG propojení mezi Helios Orange a prtálem Cribis. Společnost CRIF – Czech Credit Bureau je zakladatelem Bankovního a Nebankovního úvěrového registru v České republice. Dodává také řešení pro řízení úvěrových rizik, provozuje nástroje pro ratingová / scoringová hodnocení různých subjektů a poskytuje informace o firmách prostřednictvím portálu Cribis. Kontaktujte nás na milan.vondráček@asg.cz , pokud chcete znát podrobnosti.